.

Premium Yachts

Välkommen till Nautic Yacht Premium selection. Här hittar du några av Europas finaste motor och segelbåtar. Vi samarbetar med ett flertal väl etablerade mäklare inom super yacht brokerage.      English info bellow.

Vi arbetar med en total helhetslösning för dig som köpare, allt i från att hitta din nya investering och genomföra en bra affär för dig som köpare till att driva båten via vårt yacht management program åt dig inkl anställa rätt besättning ombord.

Vid köp av en större yacht arbetar vi bara för dig som köpare.

Vi erbjuder följande tjänster:

Vara din partner vid inköp av din nya eller beg yacht. Säkerställer betalnings flöde och dokument hantering Söka efter rätt objekt åt dig Projektledning vid nybyggande av din yacht, vi har ett flertal välkända varv i Europa till ditt förfogande Refit av din nuvarande yacht Besikta din yacht Yacht management. Vi driver yachten åt dig Crew finder. Vi anställer rätt personal ombord Yacht charter, om du vill få intäkter på yachten. från ca 200.000 sek per vecka och uppåt. Registrera yachten i valfritt land Upprätta bolag i annat land som äger båten

Nedan finner du några aktuella objekt. Naturligtvis har vi en full spec på vår objekt, maila oss på info@nautic-yacht.se för mer info eller ring direkt till Johan Tordhag på 0708-865720 och diskutera dina planer..

Oyster 68 1991. Ligger i UK. £ 445.000 

Mangusta 108 2001. £ 3.250.000 ex VAT.

English version

Whether purchasing or selling a luxury yacht, Nautic Yacht is the right choice for you. Passionate about yachting, our team understands what is important to you as a yacht owner and we are committed to ensuring that your needs and expectations are met.

Our experienced and knowledgeable brokers are always on hand offering uncompromising service and professional advice. With partners in Europe, an International network and strong links with major shipyards. Nautic Yacht is the perfect choice no matter what your requirements are.

-Be your partner in the purchase of your new or used yacht.

-We ensure cash flow and document management.

-Finding the right yacht for you.

-Project leading new construction of your yacht, we have several well-known shipyards in Europe at your disposal

-Refit of your current yacht

-Inspection of your yacht.

-Yacht management. We run the yacht for you.

-Crew Finder. We hire the right staff on board.

-Yacht charter, if you want to earn revenues on the yacht, from approximately 20.000 GBP per week and up.

-Register yacht of any country.

-Establish a company in another country that owns the yacht.

Wellcome to contact us at info@nautic-yacht.se or 0046 708 865720